Jdi na obsah Jdi na menu
 


Sdělení odboru školství

23. 11. 2015

Sdělění Odboru školství, kultury a sportu Statutárního města Liberec

ve věci zajištění péče o svěření dítě

 

MOŽNÉ POSTUPY ŠKOLNÍ DRUŽINY PŘI VČASNÉM NEVYZVEDNUTÍ DÍTĚTE ZE ŠKOLNÍ DRUŽINY

 

 

 

Vážení ředitelé,

V případě, že na Vašem zařízení (mateřská škola, školní družina apod.) zůstane dítě, které si ve sjednaný čas nevyzvedne jeho zákonný zástupce ( nebo jím pověřená osoba), doporučujeme po projednání s dotčenými orgány postupovat následovně:

 

  1. Vyčkat do doby, po kterou je mateřská škola, družina apod. otevřena
  2. Telefonicky se spojit s rodiči dítěte (příp. s osobou oprávněnou k vyzvednutí dítěte)
  3. Požádat o součinnost Městskou policii Liberec (MP) na tel.: 488 578 156 ( nebo na tísňové volání 156), k zajištění kontaktu na oprávněnou osobu
  4. Oznámit Policii ČR ( příslušné obvodní oddělení, nebo přímo na tísňové volání 158)pohřešování oprávněné osoby a požádat o zahájení šetření a provedení všech v úvahu přicházejících prověrek k vypátrání oprávněné osoby.
  5. Prostřednictvím MP kontaktovat oddělení sociálně-právní ochrany dětí, které rozhodne o umístění dítěte a ve spolupráci s MP jej také následně zajistí

 

 

UPOZORNĚNÍ: Dojde-li k opakování věci, nebo pokud nebudete přesvědčení, že rodina nefunguje, tak ja by měla a potřeby dítěte nejsou zajišťovány na náležité úrovni, informujte prosím, neprodleně, stejně jako doposud, oddělení sociálně-právní ochrany dětí Odboru sociální péče MML.

 

 

VÝŠE uvedený postup byl projednán:

 

  1. S Policií České republiky (mjr. Bc. Pavel Finkous, velitel SPP a ŽP)
  2. S Městskou policií Liberec (Mgr. Čestmír Hřebík, ředitel MP Liberec)
  3. S Odborem sociální péče MML (Bc. Jolana Šebková, vedoucí odboru)